Historiallista taustaa

Viljo S. Määttälä

Keski-Pohjanmaa - kansalaistoiminnan maakunta

Keski-Pohjanmaalla on hallinnollisesti pitkä historia, mutta siitä huolimatta sen hallinto on varsin epäyhtenäinen ja heikosti kehittynyt. Kun Pohjanmaan eli Korsholman voutikunta 1500-luvun puolivälissä jaettiin kolmeen voutikuntaan, sen keskimmäisen voutikunnan muodostivat silloiset Pietarsaaren, Kaarlepyyn, Kalajoen ja Saloisten emäseurakunnat. Seitsemän vuosikymmentä myöhemmin Kokkolan kaupungin perustamiskirjassa uuden kaupungin kauppa-alueeseen määriteltiin kuuluvaksi hieman typistetty alue eli Pyhäjoen, Kalajoen, Lohtajan, Kokkolan ja Kruunupyyn emäpitäjät. Vähitellen tästä alueesta muodostui erilaisten hallinnollisten ratkaisujen ja kansalaistoimintojen kautta Keski-Pohjanmaan maakunta, jonka rajat ovat vaihdelleet.

Keski-Pohjanmaan maakunnallisen kehityksen pahaksi esteeksi muodostui 1775 toteutettu Pohjanmaan maaherrakunnan jakaminen Vaasan ja Oulun lääneihin. Näiden uusien läänien raja halkaisi Keski-Pohjanmaan alueen kahtia Kala- ja Lestinjokilaaksojen välistä. Maakunnan jouduttua puoliksi kahteen eri lääniin, sen hallinnollinen yhtenäinen kehittäminen on tuottanut suuria vaikeuksia.

Keski-Pohjanmaan historialliselle maakunnalle – Pietarsaaresta Pyhäjokilaaksoon ulottuvalle alueelle – on vuosisatojen kuluessa kuitenkin ehtinyt syntyä voimakasta kaupallista, teollista ja muuta yhteistoimintaa, joka on toiminut vilkkaasti uudesta lääninrajasta huolimatta. Erityisesti 1800-luvun lopulla vilkastunutta maakunnallista kansalaistoimintaa ei uusi lääninraja estänyt, vaikka jossain määrin rajoittikin sitä. Kansalaistoiminnalle tarjosi hyvän pohjan alueen pientilavaltainen asutus ja siitä johtuva talkoo- ja yhteistyöperinne, joka on säilynyt nykypäiviin saakka. Vielä alkaneella 2000-luvulla tuo runsaat kaksisataa vuotta sitten vedetty lääninraja on vaikeuttanut maakuntamme monia hallinnollisia ratkaisuja.

Sivu 1/9

eVILJO

Yhdistysten ja yhteisöjen kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi. Viljo vahvistaa yhdistyksen tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi Viljossa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton nettisivu ja tapahtumakalenteri.

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain yhdistyksen oman eVILJO-tunnuksen kautta.

REKISTERÖIDY