Yhdistys

KOSTI ry

KOSTI ry

Yhdistyksen tiedot

Kuvaus toiminnasta

KOSTI valvoo yhdistysten, osuuskuntien ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa jäsenyhteisöjen yleisiä toimintaedellytyksiä Keski-Pohjanmaan alueella.

Toiminnan tarkoitus

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa yhteisötalouden yleistä kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään yhdistys- ja osuustoimintaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaan liittyviä selvityksiä. KOSTI ry hallinnoi Yhteisöklubi Sillan, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hankkeen ja OLKA-hankkeen toimintaa.

Toiminta-alue

Kokkola, Paikallinen, Maakunnallinen
Kannus, Kaustinen, Toholampi, Lestijärvi, Halsua, Veteli, Perho,

Yhteistyö

Millaisia yhteistyömahdollisuuksia voitte tarjota muille yhdistyksille?
KOSTI ry kokoaa toiminnallaan alueen yhdistyksiä ja niiden aluejärjestöjä sekä liittoja/keskusjärjestöjä yhteen kokoontumisten ja yhteistyön mahdollistamisen merkeissä. Toiminnoilla kootaa yhteistyöryhmiä ja -verkostoja alueen yhdistyksiltä ja asukkailta esiin nousevien haasteiden ratkaisemiseen, hyvien käytäntöjen jakamiseen, tapahtumien ja seminaarien sekä koulutusten järjestämiseen. Yhdistyksen toimipaikka, kansalaistoiminnan keskus SILTA yhteisöklubi tarjoaa kokoontumispaikan alueen yhdistyksille sekä kohtaamispaikan alueen asukkaille vauvasta vaariin erilaisten ryhmätapaamisten ja vertaisryhmien avulla. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnalla ehkäistään yksinäisyyttä ja tehdään ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Kostin toiminnalla koordinoidaan Verkkarit - vapaaehtois- ja vertaistoiminnan valikkoverkostoryhmää, KPKOOS Kokemusosaamisen ohjausryhmää sekä maahanmuuttajien kokoontumispaikkaa KVklubia SILTA yhteisöklubilla. Vuosittain järjestetään Yhdistysten Tori ja YhdistysExtriimi sekä muita tapahtumia, joissa alueen yhdistysten toiminta ja esillä oleminen ovat keskiössä. Maakunnan alueella liikutaan järjestäen yhteisiä tapahtumia, antaen opastusta ja neuvontaa sekä jakaen hyviä käytäntöjä erilaisiin kohtaamispaikkoihin.

Millaisia yhteistyömahdollisuuksia voitte tarjota julkiselle sektorille (kunnat, kuntayhtymä, Soite, maakunta)?
Kostin toiminnan eri osa-alueet ovat koordinoivan ja verkostotyön roolin kautta osallistunut v. 2005 yhteistyöhön julkisen sektorin eri toimijoiden kanssa. Yhdistys toimii järjestökentän etuja valvovana tahona vieden järjestökentän asiantuntemusta ja osaamista julkisen sektorin tietouteen, edustaen järjestökenttää erilaisissa yhteistyöryhmissä ja toimien linkkinä yhteistyön edistämisessä, kutsuen julkisen sektorin toimijoita verkostotyöhön sekä osallistuen yhteistyöhön julkisen sektorin eri toimijoiden hankkeissa.

Millaisia yhteistyömahdollisuuksia voitte tarjota koulutusorganisaatioille (koulut ja oppilaitokset)?
Koulutusorganisaatioiden kanssa tehdään oppimisympäristöyhteistyötä opiskelijoiden harjoittelujaksojen toteuttamisessa, vapaaehtoistoiminnan koulutusten järjestämisessä, hankkeiden ohjausryhmissä, muissa työryhmissä, asiantuntijana ja yhteistyökumppanina.

Millaisia yhteistyömahdollisuuksia voitte tarjota yrityksille?
Kosti haluaa herättää keskustelua ja luoda polkua toimenpiteille, joilla hyvinvointia edistävää vapaaehtoistoimintaa ja järjestötyötä voitaisiin tuoda yritysmaailmaan antamaan lisäarvoa. Mitä yritykset voisivat tarjota yhdistyksille ja mitä puolestaan odottavat niiltä yhteistyössä?

Toimiala ja yhdistysluokittelu

Kattojärjestö, Osaamisen kehittäminen

Toimintaa kuvaavat hakusanat

Keski-Pohjanmaa, Kokkola, järjestöt, yhdistys, säätiö, osuuskunta, yhteistyö, yhteistoiminta, jäsenyhdistys, verkosto, yhteisöklubi, SILTA, ohjaa, neuvoo, kouluttaa, koordinoi

Yhteystiedot

Toimipaikan käyntiosoite
Rantakatu 6 67100 Kokkola

Postiosoite
Rantakatu 6 67100 Kokkola

Toimipaikan puhelin
050 3826196

Yhdistyksen sähköpostiosoite
kosti@siltakokkola.fi

Yhteyshenkilöt

Puheenjohtaja: Esa Erkkilä
Puhelin: 040 557 5602
esa.erkkila@kotinet.com


Sihteeri Sirpa Nevasaari
Puhelin: 050 3826196
sirpa.nevasaari@siltakokkola.fiKatso kaikki tiedot »


Yhdistyksen kuulumisia

30.3.2021
Järjestökeskukset kolmen maakunnan alueella hakee uusia työntekijöitä.
1.12.2020
Kosti ry:n vuosikokous
19.11.2020
Tietoturvan perusasiat kuntoon järjestöissä!
14.9.2020
Digipalvelut ovat yhä enenevissä määrin osa työtämme ja elämäämme.
18.8.2020
Elokuun uutiskirje
19.2.2020
Osallisuusagentin paikka auki

eVILJO

Yhdistysten ja yhteisöjen kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi. Viljo vahvistaa yhdistyksen tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi Viljossa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton nettisivu ja tapahtumakalenteri.

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain yhdistyksen oman eVILJO-tunnuksen kautta.

REKISTERÖIDY