Copy

KOSTI ry:n uutiskirje


2/2020
KOSTI ry on Keski-Pohjanmaan alueella toimiva maakunnallinen verkostojärjestö, joka kokoaa alueen eri yhdistyksiä ja muita kansalaistoimijoita yhteistyöhön. KOSTI ry hallinnoi SILTA yhteisöklubin ja OLKA-toimintaa sekä Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanketta.
LUE LISÄÄ TÄSTÄ!
Toiminnanjohtajan terveiset
Kesälomat ovat nyt ohi ja me KOSTI ry:llä palaamme takaisin töiden pariin. Koronakevään etätöiden jälkeen meidät voi nyt taas löytää SILTA yhteisöklubin tiloista työpisteidemme ääreltä! 

Yhteisöklubilla toiminta avautuu yleisölle ja kävijöille asteittain, eri toiminnoin ja tapaamisin. Esimerkiksi erilaiset ryhmät ovat tervetulleita kokoontumaan tiloihimme ja SenioriSurf digiopastusta surfataan aina tiistaisin ja torstaisin. Myös kahvittelua on tarjolla senioreille.

Me SILTA yhteisöklubilla pyrimme seuraamaan aktiivisesti valtakunnallisia suosituksia, jotta toimintamme pysyisi mahdollisimman turvallista kaikille meille! 


Uutiskirje uudistuu
Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hankkeen julkaisema uutiskirje laajenee koskemaan Kosti ry:n yhdistyksen kaikkia toimintoja. Uutiskirjeessä tullaan jatkossa kertomaan Kostin kuulumisia, SILTA yhteisöklubin, OLKA-toiminnan sekä Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeen toimintoihin ja tapahtumiin liittyvää informaatiota kootusti. Uutiskirjeen uudistaminen on osa Kostin toiminnan viestinnän yhtenäistämistä ja selkeyttämistä. Uutiskirjeen lisäksi lähetetään edelleen kohderyhmittäin heille kohdistuvaa informaatiota.
Kysely on avoinna
KOSTI ry sekä SILTA yhteisöklubi on tiistaina 11.8 avannut kyselyn kartoittaakseen toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Kyselyyn voivat vastata niin järjestötoimijat, vapaaehtoiset, kävijät, kuin maakunnan, kaupungin, Soiten tai koulutusorganisaatioiden yhteistyötahot. Kaikkien vastaajien mielipiteet ja kokemukset ovat meille erityisen tärkeitä. Antamienne vastausten avulla pyrimme kehittämään toimintaamme entistä toimivammaksi ja Teitä, kävijöitä sekä yhteistyötahoja, enemmän palvelevaksi.

Pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn 24.8.2020 mennessä.
Kiitämme suuresti kyselyyn vastaamisesta ja arvokkaasta yhteistyöstä!

 
Kyselyyn pääsette vastaamaan tästä!
Toiminnanjohtaja
Sirpa Nevasaari
050 3826196
sirpa.nevasaari@siltakokkola.fi
 

SILTA yhteisöklubi on jo vuodesta 2011 toiminnassa ollut matalan kynnyksen kohtaamispaikka, johon jokainen yhdistys ja alueen asukas on tervetullut. SILTA toimii järjestötiedon keskuksena kooten yhteen ja jakaen alueen järjestötoiminnan ajankohtaisuuksia ja välittäen tietoa yhdistysten toiminnasta. Teemme laajasti yhteistyötä alueen järjestö- ja muiden toimijoiden kanssa kooten yhteen verkostoryhmiä. Tarjoamme tiloja yhdistysten ja erilaisten kansalais- ja vertaisryhmien toimintaan Kokkolan Kauppakeskus Chydeniassa sijaitsevissa tiloissamme.

Lisäksi olemme koonneet tiedot muista alueella sijaitsevista yhdistysten käyttöön vuokrattavista tiloista
nettisivullemme.

Voit tutustua SILTA yhteisöklubin kotisivuihin sekä Facebookkiin alla olevista painikkeista! 

Facebook
Kotisivut
SILTA yhteisöklubi on osallistunut Keski-Pohjanmaan digituen verkostoon.

Digituki on sähköisen asioinnin ja älylaitteiden käytön opastamista, joka tapahtuu viranomaisten tai vapaaehtoisten toimijoiden toimesta. Digituki voi tapahtua etä- tai lähitukena. Digitukea tarvitseville voidaan myös järjestää koulutuksia tai tietoiskuja.

Digituen toimintamalli perustuu laajaan toimijakuntaan sekä vahvaan yhteistyöhön. Malli muodostuu digituen tarjoajien, alueellisen koordinoijan sekä Digi- ja väestötietoviraston yhteistyöstä. Digitukea tarjoavat useat eri toimijat, kuten kirjastot, järjestöt, erilaiset hankkeet sekä kunnat ja yritykset. 

Vahvistamalla digituen tarjontaa vahvistamme myös kuntalaisten mahdollisuuksia turvallisempaan ja itsenäiseen asiointiin. Digitukea tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassamme, sillä Suomessa on esimerkiksi 300 000 yli 75-vuotiasta on ilman tietokonetta sekä 19% pienituloisten talouksista on ilman internet-yhteyttä. Myös nuoret tarvitsevat tukea viranomaissivustojen käyttöön.

 
Lue lisää digituesta!
SILTA yhteisöklubi on avannut ovensa

Olemme avoinna maanantaista torstaihin klo 9 – 14
 • Perhekerho maanantaisin ja torstaisin klo 10
 • Seniorikahvit joka tiistai klo 9-12, rupattelua kahvikupposen äärellä. 
 • SenioriSurf digiopastus joka tiistai ja torstai klo 12 – 14
 • Kansainvälinen klubi jatkuu 2.9. lähtien keskiviikkoisin klo 16-18.
 • Äijäkahvit torstaina 10.9 klo 8.00 tulkaahan ukot porisemaan!
 • Kaverikahvit klo 18-19.30 (Ensimmäinen ja kolmas torstai kuukaudessa) alk 3.9
SYKSYLLÄ TAPAHTUVAA
 • Syksyllä on tarkoitus pitää pienimuotoisen yhdistystorin Kauppakeskus Chydenian käytävillä, mahdollisesti lokakuun aikana jos pandemia antaa myöten.
 • Perjantai 11.9 on kauppiaiden yö, jolloin meillä on taukopaikka Sillan tiloissa klo 16-20.
 • Lokakuun 1 on kansalaisvaikuttamisen päivä, johon myös me Sillalla osallistumme! 

Seuratkaa meitä Facebookissa ja kotisivuillamme! 

Otamme vastaan syksyn ja talven tilavarauksia numerosta 0400 314662 tai sähköpostilla
yhteisoklubi@siltakokkola.fi

Silta seuraa ja noudattaa viranomaisten suosituksia.

Järjestösuunnittelija
Lasse Nygård
040 0314662
lasse.nygard@siltakokkola.fi

Silta-avustaja
Maria Korhonen
maria.korhonen@siltakokkola.fi

Marian työtehtäviin kuuluvat mm. kohtaamispaikan vastaanotto- ja toiminnan ohjaamistehtävät, viestinnän avustaminen
Silta-avustaja
Anni Rapi
yhteisoklubi@siltakokkola.fi

Annin työtehtäviin kuuluvat mm. digiopastus, käsityökerhon vetäjä ja avustavat toimistotehtävät

OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA toteutetaan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan ja KOSTI ry:n yhteistyönä.

OLKA tarjoaa

 • aikaa kohdata kasvokkain
 • tietoa vertaistuesta ja vertaistuen välitystä
 • tietoa potilasjärjestöjen tukimuodoista
 • potilasjärjestöjen ja sairaalan yksiköiden teemapäiviä

OLKA Kokkola jatkaa kesätauon jälkeen toimintaansa elokuussa, ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalan OLKA-piste avataan syyskuun aikana. Uusia ILONA sairaalavapaaehtoisia koulutetaan 29.9 klo 16.30–20.00, mikäli vapaaehtoistehtävät sairaalassa kiinnostaa, ota yhteyttä Minnaan tai Hannaan.

Lisäksi OLKA on mukana järjestämässä Vapaaehtoinen arjessa — palliatiivisella polulla saattamassa seminaaripäivää 10.10. 2020 klo 10–17. Seminaaripäivä on maksuton mutta ilmoittautuminen on sitovaa. Mikäli toimit vapaaehtoisena saattohoidossa tai olet aiheesta kiinnostunut, niin niin pääset tutustumaan tapahtumaan ja klikkaamaan itsesi mukaan osoitteessa:

https://www.facebook.com/OLKAKokkola/events/?ref=page_internal

Tukea on tarjolla, älä jää yksin!
Projektipäällikkö
Minna Kallio-Järvinen
040 5695033
minna.kallio-jarvinen@siltakokkola.fi
Projektityöntekijä
Hanna Kautiainen
040 5695023
hanna.kautiainen@siltakokkola.fi

 
Tutusko OLKA Kokkolan Facebook sivuun tästä!
Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke, joka on yksi STEA:n rahoittamista ja Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE:n koordinoimaan ohjelmakokonaisuuteen kuuluvista maakunnallisista Järjestö 2.0-hankkeista, on toiminut elokuusta 2017 KOSTI ry:llä kahden työntekijän voimin.
 
Hankkeen tavoitteina on ollut järjestöjen roolin ja aseman selkiyttäminen kunnissa, Keski-Pohjanmaan maakunnassa ja sote-palveluissa, järjestöjen keskinäisen yhteistyön ja järjestöjen julkisen sektorin kanssa tapahtuvan yhteistyön lisääminen, viestinnän kehittäminen digitaalisia keinoja hyödyntäen, ja järjestöjen kumppanina toimiminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aikana. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun lopettaminen maaliskuussa 2019 vaikutti myös Järjestö 2.0 -kokonaisuuteen, sen oltua kytköksissä uudistukseen.

STEA:n avustuspäätöksessä maakunnallisille Järjestö 2.0 -hankkeille on myönnetty rahoitusta palkkakuluihin syyskuun 2020 loppuun asti. Hankkeiden oli alun perin tarkoitus jatkua vuoden loppuun saakka. 

 

Arviota avustustasosta tarkastellaan uudelleen syksyllä, kun käytössä on tarkempaa tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista rahapelituottoihin. Jos tarkentunut arvio avustustasosta sen mahdollistaa, voi sosiaali- ja terveysministeriö tarvittaessa avata uusien avustusten ylimääräisen avustushaun loppuvuodesta 2020 tai vuoden 2021 alussa.

Voit tutustua hankkeen Facebook- ja kotisivuihin alla olevista painikkeista! 

Facebook
Kotisivut

Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke toteutti keväällä 2020 maakunnan kunnille sähköisen kyselyn, joka koski kunnissa järjestettävää järjestöyhteistyötä. Kysely oli järjestyksessään kolmas ja oli jatkoa edellisinä vuosina toteutetuille kyselyille.

Kyselyllä hankkeemme selvitti kuntien järjestöyhteistyölle tarjoamia resursseja sekä heidän toimintatapojaan järjestöyhteistyössä. Halusimme myös tietää kuntien käytännöistä järjestöille myönnettäviin avustuksiin sekä niiden määriin. Lisäksi kartoitimme kuntien käytännöt tilojen jakamiseen ja käyttämiseen sekä yhteistyön toteuttamistapoja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on käytäntöjä selvittämällä saada yhdenmukaistettua toimintatapoja Keski-Pohjanmaan kunnissa.

Voit tutustua kyselystä tehtyyn raporttiin alla olevasta linkistä!

 
Tutustu raporttiin tästä!
Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE on aloittanut kampanjan nimeltään Onneksi on joku. Kampanjan tarkoituksena on viestiä kaikille suomalaisille sote-järjestöjen arvosta, vaikutuksesta sekä merkityksestä.

Keväällä 2020 myös Suomessa hallaa tehnyt virus on vaikeuttanut sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahallista tilannetta, kuitenkin samalla kasvattaen järjestöjen tukea ja tarpeellisuutta entisestään. Kampanjalla tahdotaan viestiä ihmisille ja yhteiskunnalle, millaisia voimavaroja järjestöissä todella piilee; järjestöt voivat antaa ihmisille tukea, tietoa, turvaa ja iloa, myös vaikeinakin aikoina.

Järjestöjen päivästä 1.10 alkaen SOSTE alkaa julkistaa kampanjavideoita ja tuo omalta osaltaan järjestöjen tarinoita esiin. Tutustu alla olevaan linkkiin ja lähde mukaan tuomaan järjestöjen ääntä kuuluviin.

#onneksionjoku

 
Tutustu kampanjaan tästä!

Hanketyöntekijä
Saku Piispanen
saku.piispanen@siltakokkola.fi
Mukavaa loppukesää toivottaa Sillan väki! 
Facebook
Website
Copyright © KOSTI ry
All rights reserved.


Voit tutustua tietosuojaselosteeseemme tästä.
Jos et jatkossa halua uutiskirjettämme, voit peruuttaa tilauksen vastaamalla tähän viestiin.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla · Rantakatu 6 · Kokkola 67100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp