Ajankohtaista

4.2.2020

Föreningsenkät 2020

Föreningarna med i förändringen i Mellersta Österbotten -projektet samlar med hjälp av en elektronisk enkät information om bland annat föreningarnas nuläge, befintliga samarbetsformer, behov och om övriga viktiga frågor. Enkäten är öppen fram till den 13.3.2020!

Bästa Mellersta Österbottens förenings- eller organisationsrepresentant,

Kosti rf:s Föreningarna med i förändringen i Mellersta Österbotten -projekt, som är en av de lanskapliga Järjestö 2.0-projekten, började hösten 2017 sin verksamhet för landskapets föreningar och organisationer. Projektets främsta mål är att säkra föreningarnas position och verksamhet, förtydliga föreningsfältets verksamhet och utveckla kommunikationen med hjälp av digitala möjligheter. Vi strävar specifikt efter att stöda föreningarna och organisationerna under dom pågående stora förändringarna, varav social- och hälsovårdsreformen är den just nu mest aktuella, så att föreningarnas och organisationernas viktiga roll tas i beaktande även i fortsättningen.

För att vi ska kunna erbjuda rätt typ av stöd och kunna rikta stödet till rätt behov, samlar vi nu med hjälp av denna enkät aktuell information om samarbetet mellan föreningar och kommuner, föreningar och landskap samt föreningarnas ömsesidiga samarbete. Samtidigt kartlägger vi även tillgängligheten av lokaler anpassade till föreningsverksamhet, samt lokalernas fungerande. Vårt mål är att uppnå omfattande information om hela Mellersta Österbottens föreningsfält. Av denna orsak är det väldigt viktigt att just du svarar på enkäten och berättar om din förenings situation.

Enkäten besvaras skiljt för varje förening, och besvarandet förutsätter kunskap om föreningens verksamhet och styrelse. Vi önskar att enkäten besvaras av den person som bäst är insatt i föreningens verksamhet. Den egna föreningens handlingsprinciper bör tas i beaktande i svaren. Vi använder ordet förening i enkäten, men syftar ändå på alla tredje sektorns aktörer. Svarstiden pågår till den 13.3.2020. Denna enkät är en uppföljning till enkäterna som genomfördes våren 2018 och 2019.Tack för dina värdefulla svar! Med hjälp av dem kommer vi närmare en välmående och jämlik Mellersta Österbotten.

Ifall du har frågor gällande enkäten eller projektet, kan du kontakta organisationsagent Nora Birkman per e-post nora.birkman@siltakokkola.fi eller per telefon på telnr. 0401429157.

Länk till enkäten: https://forms.gle/8N45rKefksLzpKcC9Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla

Katso käyntikortti »

eVILJO

Yhdistysten ja yhteisöjen kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi. Viljo vahvistaa yhdistyksen tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi Viljossa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton nettisivu ja tapahtumakalenteri.

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain yhdistyksen oman eVILJO-tunnuksen kautta.

REKISTERÖIDY