eVILJO

Yhdistysten ja
yhteisöjen
kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi ja yhteistoiminnan kehittämiseksi. eVILJO vahvistaa toimijoiden tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi eVILJO:ssa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton käyntikorttinäkymä, kotisivu ja tapahtumakalenteri!

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain oman eVILJO-tunnuksella, jonka saat sähköpostiisi rekisteröinnin jälkeen.

Lisää yhdistyksesi tiedot eVILJO:n rekisteriin.
Ajankohtaista

4.4.2017

eViljo on mukana Suomi 100 -ohjelmassa

eViljon lahja Suomelle on näkyvämpi, toimivampi ja yhteisöllisempi kansalaistoiminnan maakunta. Tämä on mahdollista kannustamalla yhdistykset ja yhteisöt eViljoon. Tavoite on, että vuoden 2017 aikana 100 uutta yhdistystä/yhteisöä jättää tietonsa eViljolle. Jokainen uusi yhdistys tai yhteisö eViljossa vuonna 2017 merkitään keskipohjalaiselle kartalle legoukolla. eViljo -ukkoja on kartalla jo mukava määrä =) Tulkaa mukaan!Keski-Pohjanmaa on vilkas kansalaistoiminnan maakunta. Keski-Pohjanmaalla on patentti- ja rekisterihallituksen tietojen mukaan noin 2000 rekisteröitynyttä yhdistystä sekä lisäksi lukuisia yhteisöjä ja ryhmittymiä. Kansalaistoiminta on kohdannut kuitenkin monia eri haasteita alueella. Yhdistyskentällä kaivataan tiedonjakoa ja -kokoamista, vertaistukea, yhteistyötä, koordinointia ja jatkuvaa yhteystietojen päivitystä.Monia yhdistyksiä yhdistää ikääntyvä jäsenistö ja toimijoiden puute. Vallitseva yhdistysten toimintamalli tulisi päivittää vastaamaan ajan haasteisiin ja hyödyntämään nykyajan tarjoamia mahdollisuuksia. Aktiivinen kansalaistoiminta on yhä tärkeämpi osa yhteiskuntaa, mutta tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän menetelmiä sen tukemiseen

Yhdistykset kaipaavat ennen kaikkea yhteistyömahdollisuuksia ja uusia toimintatapoja arjen pyörittämiseen, jotta myös nuoria tavoitetaan ja saadaan mukaan toimintaan. Elämme digiaikaa, jossa yhdistys voi pysyä elinvoimaisena seuraamalla aikaansa ja ottamalla käyttöön nykyajan mahdollistamat sähköiset viestinnän mahdollisuudet. Ikääntyvät yhdistystoimijat ovat kuitenkin arkoja tarttumaan sähköisiin välineisiin ja nuorempi polvi ei ole löytänyt yhdistysten toiminnassa itselleen sopivia muotoja. Tarvitaan kohtaamisia kasvotusten, mutta myös netissä. 

Näiden tavoitteiden pohjalta on Keski-Pohjanmaalle luotu yhdistysten toiveita ja kehitystarpeita kuunnellen sähköinen tietokanta - yhteinen yhdistysrekisteri ja virtuaalinen kohtaamispaikka eViljo www.eviljo.fi. eViljon kautta kootaan yhteen yhdistykset ja yhteisöt luomaan yhtenäinen ja yhteinen yhdistysrekisteri alueen kaikkia toimijoita palvelevaksi. Näin mahdollistetaan ja helpotetaan yhdistysten välisen yhteistoiminnan kasvattamista, verkostoitumista ja kannustetaan yhdistyksiä toimimaan aktiivisemmin. eViljo mahdollistaa myös alueen asukkaiden, erityisesti nuorten, löytää mahdollisuuksia toimia yhdistyksissä tai saada tukea yhdistysten toiminnasta. eViljoon rekisteröitymällä yhdistyksen tiedot päivittyvät rekisteritietokantaan, minkä pohjalta järjestelmä luo automaattisesti yhdistykselle oman ilmaisen sähköisen käyntikortin, josta näkyy tiiviisti yhdistyksen toiminta ja yhteystiedot. Käyntikortin voi myös tulostaa yhdistyksen omaan käyttöön. eViljon kautta yhdistykset ja yhteisöt voivat verkostoitua rajattomasti sekä tiedottaa toiminnastaan joko uutisoimalla eViljossa tai alueellisessa Tapahtumakalenterissa. eViljo on käyttäjilleen täysin maksuton!

Yhteisöllisyys on kokenut haasteita yhdistystoiminnassa, jossa kipeästi kaivataan uusia toimijoita. Alueen oma yhdistysportaali antaa uudenlaisen mahdollisuuden eri ikäpolvien kohtaamiselle ja sen myötä yhteisöllisyyden kasvattamiselle. eViljoa kehitetään ja toteutetaan yhdessä keskipohjalaisten kanssa ja eri organisaatioiden yhteistyöllä.  

 eViljo-tiimin lahja 100-vuotiaalle:
 
eViljo-tiimi haluaa antaa 100-vuotiaalle Suomelle lahjan: näkyvämpi, toimivampi ja yhteisöllisempi kansalaistoiminnan Keski-Pohjanmaa. Tavoitteemme on, että Suomen juhlavuoden aikana saamme vähintään 100 yhdistystä ja/tai yhteisöä lisää eViljoon hyödyntämään sen antamat mahdollisuudet. Toivomme myös erilaisten yhdistysten löytävän yhteistyötä keskenään rajoja rikkoen. Saamalla yhteinen yhdistysrekisteri erottamattomaksi osaksi yhdistystoimintaa ja tunnetuksi kautta maakunnan, tuetaan yhdistysten ja yhteisöjen elinvoimaisuutta sekä vahvistetaan alueen sosiaalista pääomaa ja erityisesti alueen me-henkeä. Näin eViljo edelläkävijänä koko Suomessa turvaa Keski-Pohjanmaan maakunnassa elinvoimaisen ja tulevaisuuteen katsovan yhdistystoiminnan jatkuvuuden, jossa toimitaan entistä enemmän yhdessä.

Sydämestä tätä työtä tehden,

eViljo-tiimi: Sirpa Nevasaari, Sanna-Maija Kauppi, Esa Erkkilä ja Lasse Nygård