eVILJO

Yhdistysten ja
yhteisöjen
kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi ja yhteistoiminnan kehittämiseksi. eVILJO vahvistaa toimijoiden tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi eVILJO:ssa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton käyntikorttinäkymä, kotisivu ja tapahtumakalenteri!

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain oman eVILJO-tunnuksella, jonka saat sähköpostiisi rekisteröinnin jälkeen.

Lisää yhdistyksesi tiedot eVILJO:n rekisteriin.
Ajankohtaista

24.5.2016

eViljon lahja Suomelle on mukana Suomi 100 -ohjelmassa

eViljo-tiimin lahja Suomelle on näkyvämpi, toimivampi ja yhteisöllisempi kansalaistoiminnan maakunta. Tämä on mahdollista kannustamalla yhdistyksiä yhteistyöhön ja ohjaamalla toimijat käyttämään yhteistä yhdistysten ja yhteisöjen digitaalista kohtaamispaikkaa – eViljoa osoitteessa www.eviljo.fi Juhlavuoden 2017 aikana tavoite on saada 100 uutta yhdistystä/yhteisöä eViljoon. Kuvassa eViljo lähettiläitä Suomi 100 tunnelmissa. Oikealta Sirpa Nevasaari, Toni Virrankoski, Lasse Nygård ja Esa Erkkilä. Kuvan nappasi Sanna-Maija Kauppi.


 


Keski-Pohjanmaalla vahvasti vaikuttanut maanviljelysneuvos ja kansanedustaja Viljami Kalliokoski on todennut: yleisen valistustason kokoaminen ja kansallinen herääminen 1800-luvun lopulla mahdollisti kansalaisyhteiskunnan synnyn. Suuret joukot alkoivat ajattelemaan, että he yhteistyöllä voivat saada paljon hyvää aikaan.


Keski-Pohjanmaan toiminnallinen hahmottuminen tapahtui pääasiassa 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kansalaistoiminnan avulla. Tuolloin aktivoituivat maanviljelysseuran ohella monet keskeistä kansalaistoiminnan alat kuten Keski-Pohjanmaan osuuskauppatoiminta 1905, Keski-Pohjanmaan urheilupiiri SVUL 1913 ja Keski-Pohjanmaan nuorisoseura 1917. Nämä ensimmäiset maakunnalliset toimijat syntyivät kansalaisten aloitteesta ja yhteistoiminnasta. Koko Keski-Pohjanmaan maakunta rakentui kansalaistoiminnan pohjalta; kansalaistoiminnan myötä luotiin maakuntaan hallinnollinen toiminta. Keski-Pohjanmaan maakuntaa voi hyvällä syyllä nimittää kansalaistoiminnan maakunnaksi.


Nykytilanne:

Keski-Pohjanmaa on edelleen vilkas kansalaistoiminnan maakunta. Keski-Pohjanmaalla on patentti- ja rekisterihallituksen tietojen mukaan noin 2000 rekisteröitynyttä yhdistystä sekä lisäksi lukuisia yhteisöjä ja ryhmittymiä. Kansalaistoiminta on kohdannut kuitenkin monia eri haasteita alueella. Yhdistyskentällä kaivataan tiedonjakoa ja -kokoamista, vertaistukea, yhteistyötä, koordinointia ja jatkuvaa yhteystietojen päivitystä.Monia yhdistyksiä yhdistää ikääntyvä jäsenistö ja toimijoiden puute. Vallitseva yhdistysten toimintamalli tulisi päivittää vastaamaan ajan haasteisiin ja hyödyntämään nykyajan tarjoamia mahdollisuuksia. Aktiivinen kansalaistoiminta on yhä tärkeämpi osa yhteiskuntaa, mutta tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän menetelmiä sen tukemiseen.


Yhdistykset kaipaavat ennen kaikkea yhteistyömahdollisuuksia ja uusia toimintatapoja arjen pyörittämiseen, jotta myös nuoria tavoitetaan ja saadaan mukaan toimintaan. Elämme digiaikaa, jossa yhdistys voi pysyä elinvoimaisena seuraamalla aikaansa ja ottamalla käyttöön nykyajan mahdollistamat sähköiset viestinnän mahdollisuudet. Ikääntyvät yhdistystoimijat ovat kuitenkin arkoja tarttumaan sähköisiin välineisiin ja nuorempi polvi ei ole löytänyt yhdistysten toiminnassa itselleen sopivia muotoja. Tarvitaan kohtaamisia kasvotusten, mutta myös netissä. 


Näiden tavoitteiden pohjalta on Keski-Pohjanmaalle luotu yhdistysten toiveita ja kehitystarpeita kuunnellen sähköinen tietokanta - yhteinen yhdistysrekisteri ja virtuaalinen kohtaamispaikka eViljo www.eviljo.fi. eViljon kautta kootaan yhteen yhdistykset ja yhteisöt luomaan yhtenäinen ja yhteinen yhdistysrekisteri alueen kaikkia toimijoita palvelevaksi. Näin mahdollistetaan ja helpotetaan yhdistysten välisen yhteistoiminnan kasvattamista, verkostoitumista ja kannustetaan yhdistyksiä toimimaan aktiivisemmin. eViljo mahdollistaa myös alueen asukkaiden, erityisesti nuorten, löytää mahdollisuuksia toimia yhdistyksissä tai saada tukea yhdistysten toiminnasta. eViljoon rekisteröitymällä yhdistyksen tiedot päivittyvät rekisteritietokantaan, minkä pohjalta järjestelmä luo automaattisesti yhdistykselle oman ilmaisen sähköisen käyntikortin, josta näkyy tiiviisti yhdistyksen toiminta ja yhteystiedot. Käyntikortin voi myös tulostaa yhdistyksen omaan käyttöön. eViljon kautta yhdistykset ja yhteisöt voivat verkostoitua rajattomasti sekä tiedottaa toiminnastaan joko uutisoimalla eViljossa tai alueellisessa Tapahtumakalenterissa. eViljo on käyttäjilleen täysin maksuton!


Yhteisöllisyys on kokenut haasteita yhdistystoiminnassa, jossa kipeästi kaivataan uusia toimijoita. Alueen oma yhdistysportaali antaa uudenlaisen mahdollisuuden eri ikäpolvien kohtaamiselle ja sen myötä yhteisöllisyyden kasvattamiselle. eViljoa kehitetään ja toteutetaan yhdessä keskipohjalaisten kanssa ja eri organisaatioiden yhteistyöllä.  


eViljo-tiimin lahja 100-vuotiaalle:

Yhdistysten mukaan saanti eViljoon on ollut haastavaa eikä tätä yhdessä tekemisen mahdollisuutta ole vielä ymmärretty maakunnan eri osissa. Kuntien roolin muuttuessa, myös järjestöjen rooli kasvaa ihmisten hyvinvoinnin edistäjinä. eViljo on siten myös linkki eri toimijoiden yhteistyölle. eViljossa on juuri nyt noin 250 yhdistystä, eikä määrä ole juurikaan viimeisen vuoden aikana noussut. eViljo-tiimi haluaakin antaa 100-vuotiaalle Suomelle lahjan: yhteisöllisyyden kasvattaminen ja yhdessä tekemiseen innostaminen eViljo -palvelun kautta. Tämä lahja Suomelle luo pohjan näkyvälle, verkostoituneelle ja tulevaisuuteen katsovalle kansalaistoiminnan maakunnalle. Asetamme tavoitteeksi, että Suomen juhlavuoden aikana saamme vähintään 100 yhdistystä ja/tai yhteisöä lisää eViljoon hyödyntämään sen antamat mahdollisuudet.
 


Suomen juhlavuoden aikana tähän päämäärään voimme päästä vain vieden viestiä maakunnan eri osiin ja kannustaen yhdistystoimijoita yhteistyöhön henkilökohtaisesti kohdaten. Tavoitteemme saavuttamiseksi kierrämme keskipohjalaisissa kunnissa erilaisissa tapahtumissa ja keskittymissä eViljo-viestiä vieden ja kansalaistoimijoita kohdaten. Samalla kannustamme toimijoita juhlistamaan 100-vuotiasta Suomea etsimällä eViljo-tietokannasta yhdistykselleen/yhteisölleen uuden yhteistyökumppanin, jonka kanssa asioita tehdään yhdessä Suomen juhlavuoden aikana. Näistä uusista yhteistyön avauksista kirjoitamme uutisjuttuja eViljo-sivustolle. Tarinoiden ja esimerkkien kautta toivomme kannustavamme varautuneiksi leimattuja keskipohjalaisia rohkeammin yhteistyöhön. Näin yhdistämme maakunnan toimijoita ja vahvistamme kansalaistoiminnan perustaa eli yhdessä tekemistä. Eri tahojen edustajina itse eViljo-tiimi toimii myös esimerkkinä yhteistyön vaikuttavuudesta ja voimasta.

Virkeän ja henkisesti rikkaan elämänlaadun säilyttäminen edellyttää ihmiseltä liikkumista, ulkoilua ja harrastuksiin osallistumista. Toiminta eri järjestöissä on eräs parhaimpia henkisen kunnon ylläpitäjiä. Tavoitteemme on, että Suomen juhlavuoden aikana erilaiset yhdistykset ja niiden monipuolinen toiminta saadaan nostettua esimerkein esille, jolloin myös tietoisuus osallistumismahdollisuuksista lisääntyy. Toivomme myös erilaisten yhdistysten löytävän yhteistyötä keskenään rajoja rikkoen. Saamalla yhteinen yhdistysrekisteri ja yhdistysportaali erottamattomaksi osaksi yhdistystoimintaa ja tunnetuksi kautta maakunnan, tuetaan yhdistysten ja yhteisöjen elinvoimaisuutta sekä vahvistetaan alueen sosiaalista pääomaa ja erityisesti alueen me-henkeä. Näin eViljo edelläkävijänä koko Suomessa turvaa Keski-Pohjanmaan maakunnassa elinvoimaisen ja tulevaisuuteen katsovan yhdistystoiminnan jatkuvuuden, jossa toimitaan entistä enemmän yhdessä. Tämä on lahjamme 100-vuotiaalle Suomelle.


Sydämestä tätä työtä tehden,


eViljo-tiimi: Sirpa Nevasaari, Sanna-Maija Kauppi, Esa Erkkilä ja Lasse Nygård