Ajankohtaista

1.4.2020

TIEDOTE

Uudistunut eVILJO haastaa uusia yhdistyksiä mukaan rekisteriin. Uudistuksen myötä yhdistysten toiminta on muun muassa entistä monipuolisemmin esillä, hakutoimintoja on laajennettu ja yhdistyksen käyntikorttinäkymään on lisätty mahdollisuus sisällyttää tietoa tarjolla olevista yhteistyömahdollisuuksista eri tahojen kanssa

Onko teidän yhdistyksellänne esimerkiksi kiinnostusta laajempaan yhteistyöhön muiden yhdistysten, julkisen sektorin tai vaikkapa oppilaitosten kanssa? Tämän voi nyt viestiä kätevästi yhdistyksenne eViljo-tiedoissa!
eViljoon on myös lisätty mahdollisuus kertoa yhdistyksessä avoinna olevista vapaaehtoistehtävistä, ja löytää siten uusia aktiivisia henkilöitä yhdistyksenne toimintaan. Tarvitsetteko henkilöitä tapahtumiin, perustoimintaan tai hallintoon - eVILJOn kautta tämäkin on nyt mahdollista.
Rekisteröityneet käyttäjät voivat myös kertoa aiempaa laajemmin yhdistyksensä laajuudesta ja vaikuttavuudesta perustietojen jälkeen näkyviin tulevassa osiossa. Lisätietojen pohjalta pystymme lisäämään ymmärrystä yhdistysten toiminnasta, ja niiden avulla tilastoidaan ja raportoidaan yhdistysten merkittävyyttä hyvinvoinnin ylläpitäjänä sekä palveluiden ja tapahtumien tuottajana. Nämä tiedot eivät tule julkisesti näkyviin, vaan niitä hyödynnetään ainoastaan tutkimus- ja tilastointitarkoitukseen.
Täydentäkää uudet osiot tietoihinne esimerkiksi "Toiminta-alue." se olisi hyvä täyttää silloin Google haku löytää teidät paremmin.

Terveisin eVILJO-tiimi


SILTA yhteisöklubi kokoaa tietoa koordinoidusti apua ja tukea tarjoavista tahoista poikkeustilan aikana.


Kokoamme parhaillaan tietoa yhdistyksistä ja muista vastuutahoista, jotka ovat Keski-Pohjanmaan alueella koordinoidusti ryhtyneet tukitoimenpiteisiin liittyen Suomen hallituksen päätökseen ja linjauksiin Suomen siirtymisestä poikkeusoloihin koronavirustilanteen vuoksi. Tieto kerätään SILTA yhteisöklubin nettisivuille ja sitä välitetään eri kanavien kautta laajaan julkisuuteen.
Pyydämme järjestöjä, yhdistyksiä ja muita vastuutahoja välittämään lyhyt kuvaus tukitoimista ja yhteystiedoista sekä mahdollinen nettiosoite tai muu sähköinen osoite, josta tuen tarvitsijat tai heidän läheisensä löytävät tarvittavaa tietoa tukitoimista. Kuvauksen ja tiedot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen lasse.nygard(at)siltakokkola.fi
Keskeisintä tässä poikkeustilassa on noudattaa hallituksen ohjeistuksia sekä huolehtia riskiryhmiin kuuluvien ihmisten turvallisuudesta tartuntariskin minimoimiseksi.
Tiedostamme, että ihmisillä on suuri halu auttaa. Olemme aivan uudenlaisessa tilanteessa ja on erityisen tärkeää, että kaikki toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaan, jolloin vältetään viruksen leviäminen. Koordinoidulla toiminnalla minimoimme myös vastuuseen liittyvän riskin, joka syntyy tuntemattoman vapaaehtoisen antaessa esimerkiksi kauppa- ja muuta asiointiapua.
Haluamme tiedottaa mahdollisimman hyvin millaista apua eri tahot tarjoavat, jotta myös uudet innokkaat vapaaehtoiset osaisivat ilmoittautua yhdistysten muiden vastuutahojen toimintaan mukaan ja saisivat tarvittavat ohjeistukset.

Hyvää vointia kaikille!

Terveisin Lasse Nygård
Järjestösuunnittelija
SILTA yhteisöklubi/Kosti ry
lasse.nygard(at)siltakokkola.fi. tai puh. 0400 314662eVILJO

Yhdistysten ja yhteisöjen kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi. Viljo vahvistaa yhdistyksen tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi Viljossa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton nettisivu ja tapahtumakalenteri.

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain yhdistyksen oman eVILJO-tunnuksen kautta.

REKISTERÖIDY