Ajankohtaista

13.5.2020

Huomio järjestökenttä!

Tiedoksi, että maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta on nyt haettavana Keski-Pohjanmaan liitosta.

Teema 3: Ketterät kokeilut Keski-Pohjanmaalla

Teemassa 3 haetaan pienimuotoisia kehityshankkeita, joissa tehtävillä toimenpiteillä ja kokeiluilla
luodaan uutta elinkeinoelämän potentiaalia ja työllisyyttä maakunnan kehittämiseksi sekä
vahvistetaan maakunnan asukkaiden osallisuutta. Tukea voi hakea myös kehittämishankkeisiin,
joilla tuetaan maakunnan yritysten, kuntien ja järjestöjen selviytymistä koronaepidemiasta.
Hankkeiden tulee olla ketteriä, kokoluokaltaan 5 000 – 10 000 euron hankkeita.
Hankkeelle myönnettävä tuki on korkeintaan 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Jaettavissa
oleva tukirahoitus on n. 30 000 euroa.
Hakemusten tulee tukea Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanoa.
Hankkeissa seurattavia indikaattoreita ovat:
- Hankkeen toimintaan osallistuneet organisaatiot ja yritykset
- Hankkeen toimintaan osallistuneet maakunnan asukkaat
- Hankkeen julkaisemat tiedotteet
- Hankkeen toteuttamat kokeilut
- Hankkeen käynnistämät uudet kehityspolut
Haussa käytettävät valintakriteerit
Hakemusten arvioinnissa tarkastellaan kuinka hyvin ne tukevat maakuntaohjelmaa ja
teemakohtaisia vaatimuksia tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta sekä hakemuksissa kuvattujen
toimenpiteiden mahdollisuutta synnyttää teemakohtaisia tuloksia/tuotoksia ja indikaattoreita.

Lisätiedot kehittämispäällikkö Teemu Räihä, p. 040 138 9058.

http://www.keski-pohjanmaa.fi/1786/eVILJO

Yhdistysten ja yhteisöjen kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi. Viljo vahvistaa yhdistyksen tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi Viljossa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton nettisivu ja tapahtumakalenteri.

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain yhdistyksen oman eVILJO-tunnuksen kautta.

REKISTERÖIDY