Ajankohtaista

1.6.2021

Jokilaakson Tiimi ry

Jokilaaksojen Tiimi ry on kuuden mielenterveysyhdistyksen yhteisyhdistys, jonka toimialue kattaa Oulun Eteläisen alueen sekä Raahen seudun. Jäseniä yhdistyksissä on yhteensä noin 1000. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota Jokilaaksojen Tiimi ry:n alueella psykiatristen palvelujen käyttäjille vertaistoimintaa ja ryhmätoimintaa. Yhdistys haluaa toiminnallaan vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen suhtautumisessa psykiatriseen hoitoon ja hoidossa oleviin sekä edistää yleistä mielenterveyttä ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistys toteuttaa toimintaa yhdessä Jokilaaksojen Tiimi ry:n jäsenyhdistysten kanssa. Lisäksi se toimii yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten, eri toimijoiden ja yhteiskunnallisten organisaatioiden kanssa.Yhdistyksen tavoite on tarjota Jokilaaksojen Tiimi ry:n 17 kunnan alueella jäsenyhdistyksissä toimiville mielenterveyskuntoutujille vertaistoimintaa ja lisätä osallistumismahdollisuuksia sekä vähentää ja lievittää yksinäisyyden tunnetta. Tavoitteena on myös tukea paikallisyhdistyksiä monin eri tavoin. Yhdistys haluaa vaikuttaa mielenterveyskuntoutujiin kohdistuviin ennakkoluuloihin ja asenteisiin jakamalla asiatietoa sekä lisäämällä myönteistä suhtautumista mielenterveysasioihin. Yhdistys pyrkii ennaltaehkäisemään mielenterveysongelmien syntymistä yhteisöllisyyden ja eri toimintamuotojen kuten luentojen ja koulutusten avulla. Jokilaaksojen Tiimi ry tekee myös yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa.

  • Yhdistys järjestää järjestökoulutusta tarvittaessa yhdistysten uusille hallituksen jäsenille ja muille järjestötoiminnasta kiinnostuneille
  • Yhdistys järjestää koulutuksia myös eri yhteistyökumppanien kanssa.

         Jokilaaksojen Tiimi ry (jot.fi)

Yhteystiedot:

Jokilaaksojen Tiimi ry, Kannuskyläntie 7, 68100 Himanka

Toiminnanohjaaja: Kaisa Hihnala, puh. 044 5000 056, toiminnanohjaaja@jot.fi

Puheenjohtaja: Eliisa Lindvall-Ez-Zyraouy, puh. 045 3430 745

 eVILJO

Yhdistysten ja yhteisöjen kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi. Viljo vahvistaa yhdistyksen tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi Viljossa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton nettisivu ja tapahtumakalenteri.

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain yhdistyksen oman eVILJO-tunnuksen kautta.

REKISTERÖIDY