Ajankohtaista

30.9.2021

Hyvä järjestötoimija!

eViljo -yhdistysrekisteri on mukana kehittämässä terveellisten elintapojen palvelutarjotinta yhdessä keskipohjalaisten kuntien ja Soiten kanssa. Palvelutarjottimeen kootaan kunnista ja yhdistyksistä tietoa, jonka avulla niin kuntalaisten kuin ammattilaistenkin on mahdollista ohjautua ja ohjata paremmin kohti elintapoja tukevia palveluita ja toimintoja! Ota yhteyttä ja tule rohkeasti mukaan!

Hyvä järjestötoimija,


Me eViljossa olemme mukana kokoamassa elintapavalmennuksen palvelutarjotinta yhdessä
keskipohjalaisten kuntien ja Soiten kanssa.


Palvelutarjottimeen kootaan kunnista ja yhdistyksistä tietoa, jonka avulla niin kuntalaisten kuin
ammattilaistenkin on mahdollista ohjautua ja ohjata paremmin kohti elintapoja tukevia palveluita ja
toimintoja. Yhdistyksien osalta nämä palvelut ja toiminnot voivat olla esimerkiksi jumppaa,
ravitsemusneuvontaa tai kävelyä. Yhdistyskentän osalta näitä tietoja kootaan eViljon sivuille, joka on jo nyt
keskeinen keskipohjalaisen yhdistystiedon kanava. Yhdistysten tiedot löytyvät sivuilta kootusti, kun niissä
käytetään yhteistä tunnistetta ”Terveelliset elintavat”.


Palvelutarjottimen tarkoituksena on tuoda yhdistyskentän terveellisiä elintapoja edistäviä toimintoja
parempaan tietoisuuteen. Tällöin on mahdollista, että kävijä- tai jäsenmäärät eri toiminnoissa ja
yhdistyksissä lisääntyvät. Palvelutarjottimeen hyvin koottujen tietojen avulla myös yhdistysten keskinäinen
yhteistyö helpottuu ja erilaisia yhteistyön väyliä on helpompi löytää.


Tarjottimeen mukaan lähtö ei vaadi yhdistykseltä suuria panostuksia. Yhdistyksen tarvitsee vain liittyä tai
olla eViljo -yhdistysrekisterin käyttäjä ja lisätä ”profiiliinsa” tietoa toiminnasta, jonka haluaa tuoda osaksi
palvelutarjotinta. Jos ette ole varmoja, kuinka tietojen lisääminen tai yhdistysrekisteriin liittyminen
tapahtuu, niin ei huolta. Saatte tarvitsemaanne tukea ja opastusta Järjestöt mukana muutoksessa KeskiPohjanmaalla-hankkeen Saku Piispaselta. Parhaassa tapauksessa teidän tarvitsee vain kertoa Sakulle tiedot
palveluista/toiminnoista, jotka haluatte esille tarjottimeen. Tarvittavia tietoja ovat mm. toiminnan
perustiedot esimerkiksi seuraavaan tyyliin: ”Jumppa, 3x viikossa, SILTA yhteisöklubilla, vapaa pääsy,
yhteyshenkilönä toimii Maija Meikäläinen”.


Lisätietoja elintapavalmennuksen palvelutarjottimesta ja yhdistyksien osasta siinä tarjoavat JMMK-P
hankkeen Saku Piispanen (saku.piispanen(a)siltakokkola.fi) sekä Keplin Satu Heinoja
(satu.heinoja(a)kepli.fi).


Elintapavalmennuksen ja monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen terveellisten elintapojen
edistämiseksi on osa Soite 2.0 sote-keskus hanketta. Osahankkeen tavoitteena on kehittää
elintapavalmennuksesta hyötyvän asiakkaan toimivaa palveluprosessia monialaisessa
verkostossa, lisätä tietoisuutta terveellisiä elintapoja tukevista palveluista, kehittää
ammattilaisten elintapavalmennuksen osaamista ja kehittää ryhmämuotoisen
elintapavalmennuksen toteutusta, vaikuttavuutta sekä saatavuutta.


Osahankkeessa kootaan elintapavalmennuksen palvelutarjotin, jonka tarkoituksena on
kehittää asiakkaan ohjautumista elintapavalmennuksen palveluja tarjoaville toimijoille.
Yhdistykset, jotka tarjoavat elintapavalmennukseen liittyvää toimintaa, voivat saada oman
yhdistyksensä näkyviin palvelutarjottimelle eVILJO:n kautta. Yhdistykset, jotka tarjoavat
elintapavalmennuksen toimintaa, esimerkiksi liikuntaan, ravitsemukseen tai uneen liittyvää
toimintaa, jonka tavoitteena on tukea asiakasta tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä
elintapamuutoksia, voivat olla esillä palvelutarjottimessa. Liittymällä palvelutarjottimelle
yhdistys saa lisää näkyvyyttä ja mahdollisuuden saada lisää asiakkaita.


Ystävällisin terveisin
Saku Piispanen & Satu HeinojaeVILJO

Yhdistysten ja yhteisöjen kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi. Viljo vahvistaa yhdistyksen tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi Viljossa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton nettisivu ja tapahtumakalenteri.

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain yhdistyksen oman eVILJO-tunnuksen kautta.

REKISTERÖIDY