eVILJO

Yhdistysten ja
yhteisöjen
kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi ja yhteistoiminnan kehittämiseksi. eVILJO vahvistaa toimijoiden tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi eVILJO:ssa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton käyntikorttinäkymä, kotisivu ja tapahtumakalenteri!

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain oman eVILJO-tunnuksella, jonka saat sähköpostiisi rekisteröinnin jälkeen.

Lisää yhdistyksesi tiedot eVILJO:n rekisteriin.
Ajankohtaista

17.7.2017

Joukkorahoituskampanja

Eskolan kylä ja Lapinjärven kunta ovat käynistäneet ainutlaatuisen kokeilun joka ylittää sektorit ja maantieteelliset etäisyydet etsiessään ratkaisuja lähikoulujen ja muiden lähipalveluiden turvaamiseen. Eskolan kokeilun teema on lähikouluja etäyhteyksillä ja se on mukana Kokeileva Suomi -kärkihankkeessa. Eskolan kokeilu on ensimmäinen Kokeilun Paikan kautta joukkorahoitusta kokeilulleen keräävä hanke.
KOKEILEVAN SUOMEN KÄRKIHANKE

Eskolan kokeilun teema on lähikouluja etäyhteyksillä ja se on mukana Kokeileva Suomi -kärkihankkeessa.

Kokeileva Suomi -kärkihanke on perustanut KOKEILUN PAIKKA -nimisen palvelun, jonka tarkoituksena on edistää suomalaista kokeilukulttuuria. ”Kokeilun paikka tukee hallituksen asettamaa tavoitetta, että Suomi on maailman paras innovaatio- ja kokeiluympäristö vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen toteuttamiseen tarvitaan konkreettisia toimia. Digitaalinen alusta, joka yhdistää ideoijat, kokeilijat, sparraajat, rahoittajat ja käyttäjät toiminnallisesti yhteen on juuri tällainen”, Totesi ministeri Vehviläinen avatessaan Kokeilun paikan toukokuussa.

Eskolan kokeilu on myös ensimmäinen Kokeilun Paikan kautta joukkorahoitusta kokeilulleen keräävä hanke. Heinäkuusta huolimatta rahoitusta on kertynyt muutamassa päivässä liki 1000 euroa. Tavoitteena on saada kasaan 25.000 euroa, mikä mahdollistaisi syksyn pituisen kokeilun.

Mikäli rahoitus saadaan ja kokeilu onnistuu, voidaan yhteistyötä jatkaa ja se voidaan rahoittaa jatkossa muilla keinoilla. "Samalla opitaan uutta ja tavoitteena luoda malli jota muut Suomen kylät ja kunnat voivat toisintaa" intoilee hanketta vetävä HanhiKukko ry:n puheenjohtaja Satu Kumpulainen.

"Kokeilun Paikassa ainutlaatuista onkin juuri läpinäkyvyys. Kuka tahansa Suomalainen tavallisesta kaduntallajasta kunnanjohtajaan voi ehdottaa kokeilemisen arvoista ideaa. Ideoita voi yhteiskehitellä ja jos idea johtaa kokeiluehdotukseen, voidaan sille hakea rahoitusta. Myös rahoituksen hakeminen ja myöntäminen on tehty avoimeksi sekä läpinäkyväksi" Toteaa Kokeilun Paikan -palvelumuotoilusta ja toteutuksesta vastavan Mesenaatti.me -palvelun tuottaja Tanja Jänicke.

Joukkorahoitus on vain yksi Kokeilun Paikan rahoitusmuodoista. Jatkossa palvelun kautta jaetaan myös muuta rahoitusta, kuten valtion, kuntien ja säätiöiden rahoitusta. "Myös erilaiset hybridirahoitukset ovat suunnitelmissa" Toteaa Tanja Jänicke.


KOKEILUILLA UUTTA IHMISLÄHTÖISEMPÄÄ YHTEISKUNTAA

Lähtökohtana kokeilussa on vahvasti ihmislähtöisyys, joka on ollut Lapinjärven johtoajatuksena jo jonkin aikaa. Ajatuksena on, että myös pienillä toimijoilla on oikeus ja mahdollisuus selviytyä yhteistyön kautta, hyödyntämällä nykyaikaista teknologiaa.

Opetusta tullaan järjestämään etäopintoina Lapinjärveltä käsin sekä myös paikan päällä toimivan opettajan johdolla, Lapinjärven virallista opetussuunnitelmaa noudattaen, mutta Eskolan ympäristöön räätälöiden. Eskolan Kyläpalvelu Oy, kylän oma palveluyritys, huolehtii koulun kiinteistö- ja ateriapalveluista. Opetuksen käytännön järjestelyiden vastaava Eskolan päässä on vanhempainyhdistys HanhiKukko ry. Näin yhdistyvät julkinen sektori, yrityssektori ja yhdistyssektori tavalla, jota ei ole koulumaailmassa ennen nähty.

Hyötyjiä kokeilussa ovat ensi kädessä kylien koululaiset ja heidän huoltajansa, mutta tarkoituksena on myös luoda kahden kylän esimerkin pohjalta pysyvä, muunneltava toimintamalli, joka palvelee monenlaisia toimijoita ympäri Suomen.LINKIT

Kampanjaan pääsette tutustumaan Mesenaatissa

https://mesenaatti.me/campaign/?id=584#single/view


Kampanjaan pääsette tutustumaan Kokeilun Paikassa

https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/21/


Ja Facebookissa

https://www.facebook.com/HanhiKukko-ry-1308710162493857/


Tietoa Kokeilun Paikasta

https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/Vanhempainyhdistys HanhiKukko ry

Katso käyntikortti »