eVILJO

Yhdistysten ja
yhteisöjen
kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi ja yhteistoiminnan kehittämiseksi. eVILJO vahvistaa toimijoiden tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi eVILJO:ssa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton käyntikorttinäkymä, kotisivu ja tapahtumakalenteri!

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain oman eVILJO-tunnuksella, jonka saat sähköpostiisi rekisteröinnin jälkeen.

Lisää yhdistyksesi tiedot eVILJO:n rekisteriin.
Ajankohtaista

1.3.2018

Kosti ry

KOSTI valvoo yhdistysten, osuuskuntien ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa jäsenyhteisöjen yleisiä toimintaedellytyksiä Keski-Pohjanmaan alueella.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa yhteisötalouden yleistä kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään yhdistys- ja osuustoimintaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaan liittyviä selvityksiä. KOSTI ry hallinnoi SILTA yhteisöklubin toimintaa ja kahta hanketta.

SILTA yhteisöklubi on Keski-Pohjanmaan alueen asukkaiden sekä yhdistysten ja vapaaehtoistoiminnan kohtaamispaikka, kansalaisten olohuone. SILTA on myös vapaaehtoistoiminnan ja yhdistystoiminnan tiedonkeskus yhdistystoiminnan näkyvyyden ja tiedonjakamisen tueksi. SILTA on myös verkostoyhteistyön ja -toiminnan kehittämisen keskittymä

KESTÄVÄ VERNA hankkeessa kehitetään vertaistuen ja neuvonnan liikkuvaa toimintamallia Keski-Pohjanmaan alueelle.Toimintamallin avulla lisätään tukea tarvitsevien vertaistuen saannin mahdollisuutta ja tietoutta toiminnoista sekä kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa lähelle ihmistä. Hankkeen tavoitteena on tukea ihmistä arjen eri elämäntilanteissa.

JÄRJESTÖT MUKANA MUUTOKSESSA Keski-Pohjanmaalla on hanke jonka tehtävänä on selkeyttää järjestöjen roolia sekä kunnissa että Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Hankkeen päätavoitteena on järjestöjen aseman ja toiminnan turvaaminen, järjestökentän toiminnan selkiyttäminen ja viestinnän kehittäminen digitaaliset mahdollisuudet hyödyntäen.

https://www.siltakokkola.fi/