eVILJO

Yhdistysten ja
yhteisöjen
kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi ja yhteistoiminnan kehittämiseksi. eVILJO vahvistaa toimijoiden tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi eVILJO:ssa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton käyntikorttinäkymä, kotisivu ja tapahtumakalenteri!

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain oman eVILJO-tunnuksella, jonka saat sähköpostiisi rekisteröinnin jälkeen.

Lisää yhdistyksesi tiedot eVILJO:n rekisteriin.
Ajankohtaista

14.3.2018

Tärkeä kaavailta Ruotsalossa 26.3.2018

Vuodet vierivät ja Ruotsalon kylän vaiheyleiskaava on oikeasti NYT valmistumassa. Kokkolan kaupungin kaavoitusosasto saapuu Ruotsalon koululle ma 26.3. klo 18 kuulemaan kyläläisten mielipiteen kaavasta.
Kannattaa ehdottomasti tulla paikalle esittämään viimeiset toiveet ja vaatimukset kylämme tulevaisuudesta. Olisiko nyt aika saada viimeinen ”silaus” Hopiakallion suojelulle? Entä Rytikarin kehittäminen? Tonttikoot? Arvokkaat maisemamme? Ruotsalon elinkeinojen tukeminen ja edistäminen? jne. jne. Ruotsalon kyläyhdistys tarjoaa kahvit.

Kaavoituspäällikkö rantautui Ruotsaloon viimeksi 22.3.2012. Ohessa lehtijuttu viiden vuoden takaisen illan annista.

Tässä myös kaupungin sivuilta napattua taustatietoa vaiheyleiskaavasta:
Vaiheyleiskaava laaditaan ohjaamaan kyläasutuksen suunnittelua. Vaiheyleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se ohjaa kyläalueilla suunnittelutarveratkaisujen tekemistä, rakennuslupien myöntämistä ja joissakin tapauksissa myös mahdollista kyläasutuksen asemakaavoitusta. Vaiheyleiskaavalla edistetään kaupunkikeskustan, kyläkeskuksien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Kaavan laadinnalla tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamista.

Kylissä kiinnitetään huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen, palveluiden saatavuuteen, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamiseen sekä ympäristöarvojen säilymiseen. Otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä kylien tarve saada uusia pysyviä asukkaita.

Käsite vaihekaava tarkoittaa, ettei koko maaseutualuetta selvitetä kaikkien maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten kuvaamalla tavalla. Tutkittaviksi tulevat asuminen, elinkeinot, palvelut, infrastruktuuri ja kulttuurihistoria - vähemmälle jää esimerkiksi laajojen maa- ja metsätalousalueiden luontoarvojen selvittäminen.


Ruotsalon kyläyhdistys ry.

Katso käyntikortti »