eVILJO

Yhdistysten ja
yhteisöjen
kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi ja yhteistoiminnan kehittämiseksi. eVILJO vahvistaa toimijoiden tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi eVILJO:ssa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton käyntikorttinäkymä, kotisivu ja tapahtumakalenteri!

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain oman eVILJO-tunnuksella, jonka saat sähköpostiisi rekisteröinnin jälkeen.

Lisää yhdistyksesi tiedot eVILJO:n rekisteriin.
Ajankohtaista

21.8.2018

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus kysely

Osallistu kyselyyn asukasosallisuuden lisäämiseksi Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksessa!

 

Asukkaiden osallistuminen on tärkeää maakunnan kehittämisessä, erityisesti myös sen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä. Haluamme kehittää rakenteellista asiakasosallisuutta ja tätä varten olemme rakentamassa Osallistu-ohjelmaa.

Tämän kyselyn tarkoituksena on antaa uutta näkökulmaa nykyisiin käytäntöihin ja palveluntarpeisiin alueellamme. Kyselyn tuloksia hyödynnetään maakunnan osallisuussuunnitelman laatimisessa.

Tästä pääset kyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/92892B39ADBE7D88

---

Delta i enkät för att öka invånardelaktigheten i Mellersta Österbottens landskapsreform!

Invånarnas deltagande är viktigt i landskapens utveckling, speciellt även i dess ordnande av social- och hälsovårdstjänsterna.

Vi vill även utveckla den strukturella kunddelaktigheten, vilket är orsaken till att vi nu skapar ett delaktighetsprogram. Syftet med denna enkät är att ge en ny synvinkel på befintliga praxis och tjänstebehov inom vårt område. Enkäten är konfidentiell, och dess resultat används i skapandet av landskapets delaktighetsplan.

Delta i enkät:

https://link.webropolsurveys.com/S/92892B39ADBE7D88