eVILJO

Yhdistysten ja
yhteisöjen
kohtaamispaikka

eVILJO on yhdistyksiä ja yhteisöjä varten oleva rekisteri aktiivisen kansalaistoiminnan tueksi ja yhteistoiminnan kehittämiseksi. eVILJO vahvistaa toimijoiden tunnettavuutta, viestintää ja verkostoitumista.

Ylläpitämällä tietojasi eVILJO:ssa ja ne julkisesti näyttämällä sinulla on käytössäsi maksuton käyntikorttinäkymä, kotisivu ja tapahtumakalenteri!

Rekisteritietoja voi päivittää milloin vain oman eVILJO-tunnuksella, jonka saat sähköpostiisi rekisteröinnin jälkeen.

Lisää yhdistyksesi tiedot eVILJO:n rekisteriin.
Ajankohtaista

21.2.2019

Kysely Keski-Pohjanmaan järjestöille ja yhdistyksille - Enkät för föreningar och organisationer i Mellersta Österbotten

Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeen järjestökysely on avoinna 28.2.2019 saakka. Kysely on jatkoa keväällä 2018 toteutetulle kyselylle.Hyvä Keski-Pohjanmaan alueen järjestön tai yhdistyksen edustaja,

Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke aloitti syksyllä 2017 toimintansa keskipohjalaisten järjestöjen ja yhdistysten hyväksi. Hankkeen päätavoitteina on järjestöjen aseman ja toiminnan turvaaminen, järjestökentän toiminnan selkiyttäminen ja viestinnän kehittäminen digitaaliset mahdollisuudet hyödyntäen. Erityisesti pyrimme olemaan järjestöjen ja yhdistysten tukena meneillään olevien suurten muutosten, maakunta- ja sote-uudistuksen, keskellä, jotta yhdistysten ja järjestöjen tärkeä rooli huomioidaan myös jatkossa.

Voidaksemmetarjota alueemme yhdistyksille oikeanlaista tukea ja osataksemme kohdistaa avun oikeisiin tarpeisiin, keräämme nyt tällä kyselyllä ajankohtaista tietoa yhdistysten ja kuntien, yhdistysten ja maakunnan sekä yhdistysten keskinäisen yhteistyön nykytilasta. Tarkoituksemme on saavuttaa kattavaa tietoa koko Keski-Pohjanmaan yhdistyskentästä. Tästä syystä onkin tärkeää, että juuri sinä vastaat kyselyyn ja kerrot oman yhdistyksesi tilanteesta.

Kysely on yhdistyskohtainen ja siihen vastaaminen edellyttää tietämystä yhdistyksen toiminnasta ja hallinnosta. Toiveemme on, että vastaukset antaisi henkilö, joka parhaitentuntee yhdistyksen toiminnan. Vastauksia antaessa tulisi pitää mielessä omanyhdistyksen toimintaperiaatteet. Käytämme kyselyssä sanaa yhdistys, jollakuitenkin viittaamme kaikkiin kolmannen sektorin toimijoihin. Vastausaikaa on28.2.2019 saakka. Tämä kysely on jatkoa keväällä 2018 toteutetulle kyselylle.

Kiitos arvokkaista vastauksistasi! Pääsemme niiden avulla lähemmäs hyvinvoivaa ja tasa-arvoista Keski-Pohjanmaata.

Mikäli sinulla onkysyttävää kyselystä, voit olla yhteydessä osallisuusagentti Hilkka Lehtiseensähköpostitse os. hilkka.lehtinen@siltakokkola.fi tai arkisin klo 9-15 puh. 0401439729. Mikäli sinulla puolestaan on kysyttävää itse hankkeesta, voit olla yhteydessä järjestöagentti Nora Birkmaniin, nora.birkman@siltakokkola.fi ja puh. 0401429157.

Mikäli sinulla on jokin este josta johtuen et voi vastata kyselyyn sähköisellä lomakkeella, voit ottaa meihin yhteyttä.

Suomenkieliseen kyselyyn pääset vastaamaan tästä

 

Bästa Mellersta Österbottens förenings- eller organisationsrepresentant,

Föreningarna med i förändringen i Mellersta Österbotten -projektet började hösten 2017 sin verksamhet för landskapets föreningar och organisationer. Projektets främsta mål är att säkra föreningarnas position och verksamhet, förtydliga föreningsfältets verksamhet och utveckla kommunikationen med hjälp av digitala möjligheter. Vi strävar specifikt efter att stöda föreningarna och organisationerna i dom pågående stora förändringarnas, landskaps-, social- och hälsovårdsreformens tid, så att föreningarnas och organisationernas viktiga roll tas i beaktande även i fortsättningen.

För att vi ska kunna erbjuda rätt typ av stöd och kunna rikta stödet
till rätt behov, samlar vi nu med hjälp av denna enkät aktuell information omsamarbetet mellan föreningar och kommuner, föreningar och landskap samt föreningarnas ömsesidiga samarbete. Vårt mål är att uppnå omfattandeinformation om hela Mellersta Österbottens föreningsfält. Av denna orsakt ärdet väldigt viktigt att just du svarar på enkäten och berättar om din förenings situation.

Enkäten besvaras specifikt för varje förening, och besvarandet förutsätter kunskap om föreningens verksamhetoch styrelse. Vi önskar att enkäten besvaras av den person som bäst är insatt iföreningens verksamhet. Den egna föreningens handlingsprinciper bör tas i beaktande i svaren. Vi använder ordet förening i enkäten, men syftar ändå påalla tredje sektorns aktörer. Enkäten kan besvaras fram till den 28.2.2019.Denna enkät är en uppföljning till enkäten som genomfördes våren 2018.

Tack för dina värdefulla svar! Med hjälp av dem kommer vi närmare en välmående och jämlik Mellersta Österbotten.

Ifall du har frågor gällande enkäten, kan du kontakta integrationsagent
Hilkka Lehtinen per e-post på
hilkka.lehtinen@siltakokkola.fieller per
telefon (vardagar kl 9-15) på telnr. 0401439729. Ifall du har frågor gällande själva projektet, kan du kontakta organisationsagent Nora Birkman per e-post
nora.birkman@siltakokkola.fi

eller per telefon på telnr. 0401429157.

Ifall du har något hinder som gör att du inte kan svara elektroniskt på enkäten, kan du ta kontakt med oss.

Klicka här för att komma till den svenskspråkiga enkäten